Η σειρά Matty μπορεί να εξεταστεί από διάφορες οπτικές γωνίες, αλλά δεν έχει σημασία ποια καθώς είναι πάντα ένα αναμφισβήτητο κλασικό κομμάτι. Το μολύβι του Giovanni Calisti έχει σχεδιάσει απαλές, στρογγυλεμένες γραμμές, που μας θυμίζουν τις μορφές των ημερών που πέρασαν.